Jos Groen

__


Jos Groen is de auteur van zowel De Sobats van Co Groen als Task Force Uruzgan (2006 – 2010)
'Getuigenissen van een missie'
. De Sobats van Co Groen beschrijft de verhalen van 80 kameraden
van zijn vader die eind jaren '40 naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. In het boek Task Force
Uruzgan (2006 – 2010) 'Getuigenissen van een missie' vertellen 23 jonge officieren over hun ISAF-
ervaringen. Door de directe en ongepolijste weergave door Jos Groen van hun verhalen zijn het met
recht getuigenissen van een missie geworden.

Bestellen kan via: taskforceuruzgan@veteraneninstituut.nl.